Presentasjon Generalforsamling

Presentasjon frå Grannehjelpa si Generalforsamlinga torsdag 28. mai

Her finn du presentasjonen som vart brukt på Grannehjelpa si Generalforsamling torsdag 28. mai kl 18.

Presentasjon årsmelding 2019

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam