Bli med på tematreff!

Tematreff i Torefjell er eit tilbod sosiale og interaktive aktivitetar som tek stad på den digitale møteplattformen Whereby. Tematreffa kan omfatta kulturarrangement, føredrag og kurs, eller matlaging, trening og sosialt samkome. Aktivitet og tema varierer frå gong til gong, så her skal det vera noko for ein kvar smak!For å vera med på tematreff, klikkar du deg inn på denne lenkja: https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell

---

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam