Nytt tilbod: Lunsj i lag

I desember startar me ein ny aktivitet i Grannehjelpa: Lunsj i lag. Saman med lokale aktørar inviterer me til mat og prat i førjulstida.

"Møte mellom menneske" er frivilligsentralane sitt slagord. Me håpar at me med dette tilbodet kan bidra til gode opplevingar i ei førjulstid som kanskje er noko annleis enn vanleg. Me besøker Kabuso, Bjørketeigen gard og Thon Hotel Sandven. 

Det kostar frå kr 100,- til 250,-.
Påmelding til Grannehjelpa. Grunna smittevernhensyn er det avgrensa tal plassar.

Alle er hjarteleg velkomne!

Les meir her:
Torsdag 3. desember kl 12, Lunsj i lag i Kabuso
Fredag 11. desember kl 12, Lunsj i lag på Bjørkteigen gard
Torsdag 17. desember kl 12, Lunsj i lag på Sandven

Flere nyheter

Bli ein Vennefamilie

Me søkjer etter fleire familiar - både store og små - som har lyst til å vera med i Vennefamilie-prosjektet vårt. Å vera Vennefamilie er sosialt, lærerikt, og veldig kjekt. Ikkje berre får de bli kjend med ein familie de kanskje ikkje kjenner så godt frå før, men de får også tilbod om å vera med på kjekke familieaktivitetar, og små utflukter. Les meir om prosjektet i plansjen under, og ta kontakt med Sarifa dersom de lurer på noko, eller ynskjer å melda dykk på.

2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam