Nytt tilbod: Lunsj i lag

I desember startar me ein ny aktivitet i Grannehjelpa: Lunsj i lag. Saman med lokale aktørar inviterer me til mat og prat i førjulstida.

"Møte mellom menneske" er frivilligsentralane sitt slagord. Me håpar at me med dette tilbodet kan bidra til gode opplevingar i ei førjulstid som kanskje er noko annleis enn vanleg. Me besøker Kabuso, Bjørketeigen gard og Thon Hotel Sandven. 

Det kostar frå kr 100,- til 250,-.
Påmelding til Grannehjelpa. Grunna smittevernhensyn er det avgrensa tal plassar.

Alle er hjarteleg velkomne!

Les meir her:
Torsdag 3. desember kl 12, Lunsj i lag i Kabuso
Fredag 11. desember kl 12, Lunsj i lag på Bjørkteigen gard
Torsdag 17. desember kl 12, Lunsj i lag på Sandven

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam