Generalforsamling 2022

Velkommen til Stiftinga Grannehjelpa si generalforsamling torsdag 31.03 på Gamleskulen på Norheim. Alle er velkomne! Desse har uttale- og stemmerett på årsmøtet: Innskytarar av grunnkapital, frivillige i stiftinga, samarbeidande grupper og organisasjonar.
2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam