Generalforsamling 2022

Velkommen til Stiftinga Grannehjelpa si generalforsamling torsdag 31.03 på Gamleskulen på Norheim. Alle er velkomne! Desse har uttale- og stemmerett på årsmøtet: Innskytarar av grunnkapital, frivillige i stiftinga, samarbeidande grupper og organisasjonar.
Flere nyheter

Bli ein Vennefamilie

Me søkjer etter fleire familiar - både store og små - som har lyst til å vera med i Vennefamilie-prosjektet vårt. Å vera Vennefamilie er sosialt, lærerikt, og veldig kjekt. Ikkje berre får de bli kjend med ein familie de kanskje ikkje kjenner så godt frå før, men de får også tilbod om å vera med på kjekke familieaktivitetar, og små utflukter. Les meir om prosjektet i plansjen under, og ta kontakt med Sarifa dersom de lurer på noko, eller ynskjer å melda dykk på.

2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam