Styret

Styret i Stiftinga Grannehjelpa vert vald av Generalforsamlinga kvart år.

Styret 2024

Styreleiar Frode Sandven, telefon: 478 16 900, e-post: frsa1958@gmail.com 

Styremedlem Ingunn Bjørke

Styremedlem Geir Madsen

Styremedlem Unni Bergtun

Styremedlem Siri Moripen Øverland

Styremedlem Marianne Sørheim, representant for arbeidstakarorganisasjonane

Styremedlem Siv Håbrekke, representant for Kvam herad


  1. vara Kjell Einar Sekse
  2. vara Mariusz Oniszczuk
  3. vara Ismael Khalefa
2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam