Me treng frivillige til aktivitetstilbod til barn og unge

Det er viktig at barn og unge har eit aktivitetstilbod i skuleferien. Det er EKSTRA viktig denne sommaren når mange skal vera heima i Kvam. Barn og unge i alderen 11 til 18 år får dette året tilbod om ulike aktivitetar i veke 25, 26 og 27.

Dette året har me ekstra behov for vaksne frivillige som kan vera med å skape trygge rammer for barna  gjennom og bidra til ivaretaking av mellom anna smittevern. Kan du vera "vakt", hjelpe til med tilbereding og servering av mat (lunsj) ein eller fleire dagar i veke 25 og 26 vil me gjerne høyre frå deg.

Ta kontakt med oss på epost post@grannehjlepa eller telefon/sms 90 12 26 88
eller, klikk på denne lenka: https://frivillig.no/grannehjelpa-frivilligsentralen-i-kvam/skape-trygge-rammer-rundt-aktivitet-for-barn-og-unge


2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam