Ledig stilling: vikar i Grannehjelpa

Vil du vera med å skapa møte mellom menneske? Med atterhald av finansiering lyser Grannehjelpa, frivilligsentralen i Kvam, ut inntil 1.års vikariat/prosjektleiar, stillingsstorleik opp mot 100%. Våre kjerneoppgåver er å legga til rette for og å utvikla frivilligheit, skapa møteplassar og vera kontaktledd mellom frivilligheita og det offentlege.  

Me treng vikar for frivilligkoordinator og prosjektleiar til prosjektet "aktivitetsmøteplassen" og evt. til andre leiar- og driftsoppgåver.


Viktige oppgåver

Rekruttering og tilrettelegging for frivillige.

Organisering og koordinering av aktivitetar og arrangement.

Prosjektutvikling, gjennomføring og rapportering av prosjekt.

Diverse driftsoppgåver kjem gjerne i tillegg.


Vi søkjer etter deg som

Har gode samarbeidsevner men også god evne til å jobba sjølvstendig

Liker å vera synleg, har gode kommunikasjonsevner, liker å få folk med deg.

Strukturert samtidig som du har mange ballar i lufta. 


Me tilbyr inntil eit års vikariat som kan bli forlenga. Spennande og varierte utfordringar. Løn etter avtale. Tilsetjing snarast eller frå nyttår. Spørsmål kan rettast til styreleiar Kari Mostad (916 24 056) eller vikar Grethe Galtung Johannessen (941 91 384). Søknad med CV og attestar vert sendt til Grannehjelpa på e-post: post@grannehjelpa.no eller pr. post til Grannehjelpa, Sandvenvegen 1, 5600 Norheimsund.


Søknadsfrist 24. november 2022.

Flere nyheter

Bli ein Vennefamilie

Me søkjer etter fleire familiar - både store og små - som har lyst til å vera med i Vennefamilie-prosjektet vårt. Å vera Vennefamilie er sosialt, lærerikt, og veldig kjekt. Ikkje berre får de bli kjend med ein familie de kanskje ikkje kjenner så godt frå før, men de får også tilbod om å vera med på kjekke familieaktivitetar, og små utflukter. Les meir om prosjektet i plansjen under, og ta kontakt med Sarifa dersom de lurer på noko, eller ynskjer å melda dykk på.

2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam