Ledig stilling: leiar for nytt integreringsprosjekt

Vil du jobbe med integrering og kontakt mellom familiar og barn i Kvam? Me treng deg til prosjektet «Kompisfamiliar i Kvam»; eit prosjekt innretta mot barn og familiar etter mønster av «KvammaKompis». Med atterhald av finansiering lyser Grannehjelpa, frivilligsentralen i Kvam, ut inntil 1 års engasjement som prosjektleiar, stillingsstorleik 50-100%.

Prosjektleiar for integrering, Grannehjelpa

Vil du jobbe med integrering og kontakt mellom familiar og barn i Kvam? Med atterhald av finansiering lyser Grannehjelpa, frivilligsentralen i Kvam, ut inntil 1 års engasjement som prosjektleiar, stillingsstorleik 50-100%. Grannehjelpa sine kjerneoppgåver er å legga til rette for frivilligheit, skape møteplassar og vere kontaktledd mellom frivilligheita og det offentlege.  

Me treng deg til prosjektet «Kompisfamiliar i Kvam»; eit prosjekt innretta mot barn og familiar etter mønster av «KvammaKompis». Også andre prosjektoppgåver kan vere aktuelle. 

Viktige oppgåver

  • Rekruttering, tilrettelegging og kopling av frivillige og familiar.
  • Organisering av aktivitet, koordinering, oppfølging og gjennomføring av prosjekt.
  • Samarbeid med ulike aktørar og frivillige lag.
  • Evaluering og rapportering av prosjektet, skissere veg for vidare arbeid.


Vi søkjer etter deg som

  • Har gode samarbeidsevner og samtidig stor evne til å jobba sjølvstendig.
  • Er systematisk og kan jobbe strategisk, kommunisere godt.
  • Er glad i menneske, liker å legge til rette for gode opplevingar.
  • Har røynsle med integrering.
  • Kjenner til prosjektarbeid og administrasjon knytt til dette.


Vi tilbyr eit inntil 1 års engasjement. Spennande og varierte utfordringar.

Prosjektoppstart 1.august.

Løn etter avtale. 

Kontorstad: Grannehjelpa; Bondetun Sandvenvegen 1, Norheimsund.

Spørsmål kan rettast til styreleiar Kari Mostad (916 24 056). Søknad med CV og attestar vert sendt til Grannehjelpa på e-post: post@grannehjelpa.no eller pr. post til Grannehjelpa, Sandvenvegen 1, 5600 Norheimsund


Søknadsfrist 26. juni 2023.  

Flere nyheter

Bli ein Vennefamilie

Me søkjer etter fleire familiar - både store og små - som har lyst til å vera med i Vennefamilie-prosjektet vårt. Å vera Vennefamilie er sosialt, lærerikt, og veldig kjekt. Ikkje berre får de bli kjend med ein familie de kanskje ikkje kjenner så godt frå før, men de får også tilbod om å vera med på kjekke familieaktivitetar, og små utflukter. Les meir om prosjektet i plansjen under, og ta kontakt med Sarifa dersom de lurer på noko, eller ynskjer å melda dykk på.

2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam