Ledig stilling: leiar for nytt integreringsprosjekt

Vil du jobbe med integrering og kontakt mellom familiar og barn i Kvam? Me treng deg til prosjektet «Kompisfamiliar i Kvam»; eit prosjekt innretta mot barn og familiar etter mønster av «KvammaKompis». Med atterhald av finansiering lyser Grannehjelpa, frivilligsentralen i Kvam, ut inntil 1 års engasjement som prosjektleiar, stillingsstorleik 50-100%.

Prosjektleiar for integrering, Grannehjelpa

Vil du jobbe med integrering og kontakt mellom familiar og barn i Kvam? Med atterhald av finansiering lyser Grannehjelpa, frivilligsentralen i Kvam, ut inntil 1 års engasjement som prosjektleiar, stillingsstorleik 50-100%. Grannehjelpa sine kjerneoppgåver er å legga til rette for frivilligheit, skape møteplassar og vere kontaktledd mellom frivilligheita og det offentlege.  

Me treng deg til prosjektet «Kompisfamiliar i Kvam»; eit prosjekt innretta mot barn og familiar etter mønster av «KvammaKompis». Også andre prosjektoppgåver kan vere aktuelle. 

Viktige oppgåver

  • Rekruttering, tilrettelegging og kopling av frivillige og familiar.
  • Organisering av aktivitet, koordinering, oppfølging og gjennomføring av prosjekt.
  • Samarbeid med ulike aktørar og frivillige lag.
  • Evaluering og rapportering av prosjektet, skissere veg for vidare arbeid.


Vi søkjer etter deg som

  • Har gode samarbeidsevner og samtidig stor evne til å jobba sjølvstendig.
  • Er systematisk og kan jobbe strategisk, kommunisere godt.
  • Er glad i menneske, liker å legge til rette for gode opplevingar.
  • Har røynsle med integrering.
  • Kjenner til prosjektarbeid og administrasjon knytt til dette.


Vi tilbyr eit inntil 1 års engasjement. Spennande og varierte utfordringar.

Prosjektoppstart 1.august.

Løn etter avtale. 

Kontorstad: Grannehjelpa; Bondetun Sandvenvegen 1, Norheimsund.

Spørsmål kan rettast til styreleiar Kari Mostad (916 24 056). Søknad med CV og attestar vert sendt til Grannehjelpa på e-post: post@grannehjelpa.no eller pr. post til Grannehjelpa, Sandvenvegen 1, 5600 Norheimsund


Søknadsfrist 26. juni 2023.  

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam