Ledig 100% stilling som dagleg leiar i Stiftinga Grannehjelpa

Brenn du for frivilligheit og lokalsamfunn? Stiftinga Grannehjelpa er frivilligsentralen i Kvam og ein del av nettverket med 510 frivilligsentralar i Noreg. Frivilligsentralen skal vera eit kraftsenter, kontaktpunkt og møteplass for menneske, frivillige lag og det offentlege, open for alle som har lyst til å vera med. Viktige område for Grannehjelpa er integrering og inkludering, aktivitet på eldreinstitusjon og møteplassar. Sentralen har fast 1,5 årsverk, har heile kommunen som arbeidsfelt og samarbeider både med offentleg og frivillige aktørar. Dagleg leiar deltar i nettverk med andre frivilligsentralar. Dagleg leiar har ei nøkkelrolle i organisasjonen og rapporterer til styret.

Dagleg leiar har ansvar for dagleg drift, administrasjon og økonomi, dette omfattar:

 • Rekruttering, organisering og oppfølging av frivillige, som er dei viktigaste i sentralen
 • Marknadsføring og informasjonsarbeid ; drift av heimeside og sosiale media
 • Koordinering av aktivitet og arrangement
 • Prosjektutvikling, gjennomføring og rapportering
 • Nettverksbygging og kontakt mot det offentlege
 • Drift og vidareutvikling av sentralens mange tilbod og aktivitetar 
 • Dagleg leiar er sekretær for styret og rapporterer til styret 

Vi søkjer etter deg som er

 • Strukturert, sjølvstendig og med god gjennomføringsevne
 • Er synleg, har gode kommunikasjonsevner og inspirerer til samarbeid
 • Kreativ, ide- og initiativrik, løysingsorientert
 • Liker å jobbe med mennesker 
 • Kan like å ha mange ballar i lufta samtidig
 • Grunnleggande kunnskap om økonomi
 • Er fortruleg med å bruke dataverktøy
 • Har relevant utdanning og erfaring, gjerne frå frivillig arbeid


Vi tilbyr ein spanande jobb med varierte og utfordrande oppgåver.  Fleksibel arbeidstid, noko arbeid på kveldstid. Kurs og kunnskapsutvikling. Løn etter avtale. Søkjar må ha sertifikat og disponere bil.

Spørsmål kan rettast til styreleiar Kari Mostad 916 24 056 eller dagleg leiar Trude Soma Augestad 901 22 688. Søknad med CV til Grannehjelpa på e-post: post@grannehjelpa.no, eller
 Stiftinga Grannehjelpa, Sandvenvegen 1B, 5600 Norheimsund. Innan 13.november. 

Flere nyheter

Bli ein Vennefamilie

Me søkjer etter fleire familiar - både store og små - som har lyst til å vera med i Vennefamilie-prosjektet vårt. Å vera Vennefamilie er sosialt, lærerikt, og veldig kjekt. Ikkje berre får de bli kjend med ein familie de kanskje ikkje kjenner så godt frå før, men de får også tilbod om å vera med på kjekke familieaktivitetar, og små utflukter. Les meir om prosjektet i plansjen under, og ta kontakt med Sarifa dersom de lurer på noko, eller ynskjer å melda dykk på.

2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam