KvammaVEKO 2020

Det vert KvammaVEKE dette året og! Programmet er i ferd med å ta form, så merk av veke 40 i kalenderen.

KvammaVEKO er vår markering av Verdsdagen for psykisk helse. Målet med "veko" er å skape rom for å snakke om den psykiske helsa vår, og tema for dette året er "Spør meir". Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gjer ei kjensle av å høyre til og vera viktig. Å høyre til er grunnleggjande for god psykisk helse. Ein kan lese meir om Verdsdagen på www.verdensdagen.no

Arbeidsgruppa har sjølvsagt allereie vore i sving ei stund. Nokre programpostar er allereie på plass, og det er berre å gle seg til resten.

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam