Hjarteleg takk til Rossvollrussen 2020!

Grannehjelpa ynskjer å retta ei stor og audmjuk takk til Rossvollrussen 2020, som valde å donera overskotet frå årets russeavis til oss.

Den generøse donasjonen på heile 20 330 kr,- er allereie reservert neste års sommarfest for eldre som anten bur på eller er tilknytt institusjon.

Det årlege arrangementet, som har fått ord på seg for å vera ei viktig hending for mange, skulle eigentleg ha feira tiårsjubileum i år. Grunna koronapandemien, vart det dog dessverre ikkje slik. Men, som dagleg leiar seier: "me er ikkje flaue for å feira eit år på etterskot" - og med denne uventa pengegåva satsar me på å koma tilbake desto større og sterkare til neste år.

Grannehjelpa er takksame for engasjementet til avgangselevane ved Øystese gymnas, som med bidraget sitt gjer det mogleg for oss å gjera litt ekstra stas på gjestene våre ved neste høve.

Hjarteleg tusen takk!

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam