Generalforsamling i Grannnehjelpa

Styret i Stiftinga Grannehjelpa kallar inn til Generalforsamling onsdag 7. april kl 18. Alle med interesse for frivillig arbeid er hjarteleg velkomen til å delta.

Møte vert gjennomført digitalt. Klikk her for å vera med: https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell

Saksliste

  • Opprop
  • Val av ordstyrar, referent, teljekorps og  to til å skriva under protokollen
  • Presentasjon av årsmelding 2020
  • Presentasjon av årsrekneskap 2020  og budsjett 2021
  • Val

Saker til generalforsamlinga må vera  i hende innan 26. mars 2021.

Årmeldinga finn ein her: Årsmelding 2020
eller, ein kan komme innom Grannehjelp å få papirkopi

Flere nyheter

Bli ein Vennefamilie

Me søkjer etter fleire familiar - både store og små - som har lyst til å vera med i Vennefamilie-prosjektet vårt. Å vera Vennefamilie er sosialt, lærerikt, og veldig kjekt. Ikkje berre får de bli kjend med ein familie de kanskje ikkje kjenner så godt frå før, men de får også tilbod om å vera med på kjekke familieaktivitetar, og små utflukter. Les meir om prosjektet i plansjen under, og ta kontakt med Sarifa dersom de lurer på noko, eller ynskjer å melda dykk på.

2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam