Generalforsamling i Grannnehjelpa

Styret i Stiftinga Grannehjelpa kallar inn til Generalforsamling onsdag 7. april kl 18. Alle med interesse for frivillig arbeid er hjarteleg velkomen til å delta.

Møte vert gjennomført digitalt. Klikk her for å vera med: https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell

Saksliste

  • Opprop
  • Val av ordstyrar, referent, teljekorps og  to til å skriva under protokollen
  • Presentasjon av årsmelding 2020
  • Presentasjon av årsrekneskap 2020  og budsjett 2021
  • Val

Saker til generalforsamlinga må vera  i hende innan 26. mars 2021.

Årmeldinga finn ein her: Årsmelding 2020
eller, ein kan komme innom Grannehjelp å få papirkopi

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam