Gåve

Uventa pengegåve til fire prosjekt i Grannehjelpa.

Ei privatperson donerte denne veka ei stor pengegåve til Grannehjelpa. Vedkomande valde å fordele gåva på fire prosjekt

  • Bygdemor: Bydelsmødre går til bygda
  • KvammaVEKO 2020
  • Saman på nett 
  • Marking av Kvinnedagen 8. mars

Det er ikkje ofte Grannehjelpa mottek pengegåve utan å ha søkt om det, så dette var både overaskande og veldig velkoment. HJARTELEG TAKK til gjevaren som ikkje ønskjer namnet sitt "på trykk".

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam