Frivillige vaksinevaktar

I samband med vaksineringa trengs det frivillig vaksinevaktar i Øystesehallen i slutten av juli og heile august. Har du nokre timar å avsjå ein dag eller to?

Kvam herad er i gong med massevaksinering og treng frivillige vaksinevaktar. Har du tid og høve til å hjelpe? Svar via skjemaet under. 

  • Torsdag 29. juli kl 0900-1230
  • Torsdag 29. juli kl 1230-1600
  • Onsdagar og torsdagar i august

Det er Øystese Sanitetslag og Fykse Sanitetslag som har ansvar for vaktplan, og svaret ditt vert sendt vidare til dei. Dei tek kontakt med deg. Les meir om vaksineringa her: https://www.kvam.no/fokusartikkel/oppdatering-om-koronavaksinering.52323.aspx

Namn
Telefon
Skriv kva dag og tid du kan vera vakt:
Kan me ta kontakt med deg om vaktar i august?
Send


2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam