Fellesskap for framtida

Er du 60+ og har lyst å vera med å teste ut sosiale møteplassar på internett? Me vil veldig gjerne ha deg med på laget!

Grannehjelpa har saman med Kvam herad søkt og fått tilskot til eit prosjekt som har som mål å få fleire seniorar til å bli meir aktive gjennom å delta i sosiale fellesskap på digitale møteplassar. 

I løpet av oktober og november vert det 6-8 treff på internett med ulike tema og innhald. Treffa er gratis og opne for alle. Før me startar opp med treff, vil me testa ut og rettleie dei som har lyst og som er interessert i å læra om plattformen Whereby. Ein treng ikkje vera erfaren PC- eller internettbrukar og ein kan bruke både datamaskin, nettbrett og/eller mobiltelefon. Tilbodet er gratis og heilt uforpliktande å vera med på.

Tid: Torsdag 3. september kl 11 eller tysdag 8. september kl 13 eller  torsdag 17. september kl 18 (ein treng berre vera med ein av dagane)
Stad: Grannehjelpa, Sandvenvegen 1B, Norheimsund
Påmelding: Seinast dagen før til 901 22 688 eller 480 72 456  (det er plass til 6 personar kvar gong)
Utstyr: Ta med datamaskin, nettbrett og/eller mobiltelefon

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam