Endringar i KvammaVEKO-programmet

Grunna det nye utbrotet av COVID-19 har arbeidsgruppa bak KvammaVEKO måtta gjera visse endringar i programmet. Klikk på saka for å få oversikt over kva for arrangement som er utsett og avlyst.


2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam