Eldsjelprisen 2020

Kjenner du nokon som fortene honnør for sitt frivillige virke? Nokon som bør få heder og ære for sitt samfunnsengasjement? Nominer kandidatar til Eldsjelprisen 2020 innan 18. november på epost post@grannehjelpa.no

Prisen vert gitt til ein initiativrik person, lokal organisasjon eller gruppe som har gjort ei bemerkelsesverdig innsats for lokalsamfunnet. Skriv ei kort grunngjeving, og send inn forslag til styret i Grannehjelpa, Sandvenvegen 1B, 5600 Norheimsund eller post@grannehjelpa.no 
Forslag må vera i hende innan 18. november

I tillegg til diplom og gåve, får prismottakar kr 5 000,- som vedkommande skal gje vidare til ein lokal organisasjon etter eige ønskje. 

Styret i Grannehjelpa vurdere alle innkomne forslag i møte 25.11.20. Prisen vert delt ut i starten av desember. 

Eldsjelprisen vert delt ut i samarbeid med Sparebanken Vest.

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam