Dikt til varme, gode sommardagar

Superduoen Randi Jåstad og Ragna Helene Soldal rundar av vårsesongen av tematreff i Torefjell med "Litteratur for varme, gode sommardagar". Her vil dei presentera luftige og sommarlege dikt, og koma med ein heil drøss med heite boktips. Om du vil førebu deg til treffet, kan du lesa alle dikta i lenkja under. (Bøkene skal vera ei overrasking!)

Klikk på denne lenkja for å lesa Dikt til varme, gode sommardagar.

Tematreffet Litteratur for varme, gode sommardagar er det siste denne sesongen. Om alt går etter planen, startar me opp att den 19. august.Tematreff i Torefjell er eit tilbod sosiale og interaktive aktivitetar som tek stad på den digitale møteplattformen Whereby. Tematreffa kan omfatta kulturarrangement, føredrag og kurs, eller matlaging, trening og sosialt samkome. Aktivitet og tema varierer frå gong til gong, så her skal det vera noko for ein kvar smak! 

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam