Dikt til varme, gode sommardagar

Superduoen Randi Jåstad og Ragna Helene Soldal rundar av vårsesongen av tematreff i Torefjell med "Litteratur for varme, gode sommardagar". Her vil dei presentera luftige og sommarlege dikt, og koma med ein heil drøss med heite boktips. Om du vil førebu deg til treffet, kan du lesa alle dikta i lenkja under. (Bøkene skal vera ei overrasking!)

Klikk på denne lenkja for å lesa Dikt til varme, gode sommardagar.

Tematreffet Litteratur for varme, gode sommardagar er det siste denne sesongen. Om alt går etter planen, startar me opp att den 19. august.Tematreff i Torefjell er eit tilbod sosiale og interaktive aktivitetar som tek stad på den digitale møteplattformen Whereby. Tematreffa kan omfatta kulturarrangement, føredrag og kurs, eller matlaging, trening og sosialt samkome. Aktivitet og tema varierer frå gong til gong, så her skal det vera noko for ein kvar smak! 

Flere nyheter

Bli ein Vennefamilie

Me søkjer etter fleire familiar - både store og små - som har lyst til å vera med i Vennefamilie-prosjektet vårt. Å vera Vennefamilie er sosialt, lærerikt, og veldig kjekt. Ikkje berre får de bli kjend med ein familie de kanskje ikkje kjenner så godt frå før, men de får også tilbod om å vera med på kjekke familieaktivitetar, og små utflukter. Les meir om prosjektet i plansjen under, og ta kontakt med Sarifa dersom de lurer på noko, eller ynskjer å melda dykk på.

2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam