Grannehjelpa er så heldige å få lov til å vera med å arrangera KvammaVEKO i anledning Verdensdagen for psykisk helse i 2021. Vi gler oss til å treffe deg på eit av de spennede arrangementa. Andre aktørar som er med å arrangera: 1. Kvam herad ved: Avd. ROP(Rus og psykisk helse), folkehelsekoordinator, leiar av bibliotektjenesta og utekontakt. 2. Organisasjonen Mental helse 3. Frivillige i Kvam.


2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam