Bli med på tematreff!

Tematreff i Torefjell er eit tilbod sosiale og interaktive aktivitetar som tek stad på den digitale møteplattformen Whereby. Tematreffa kan omfatta kulturarrangement, føredrag og kurs, eller matlaging, trening og sosialt samkome. Aktivitet og tema varierer frå gong til gong, så her skal det vera noko for ein kvar smak!

For å vera med på tematreff, klikkar du deg inn på denne lenkja: https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell

---

Nedanfor, kan du sjå ei oversikt over dei neste programma i oktober og november:

Kontakt

Sandvenvegen 1B
5600 Norheimsund

Organisasjonsnummer
977084199

Sosiale media

2021 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam