UTLEIGE AV LOKALE

Høver for lag og organisasjonar eller privatpersonar

Har du/de bruk for lokale til møte, kurs eller andre aktivitetar, ta kontakt med oss på tlf 90 12 26 88 eller e-post post@grannehjelpa.no 

Vi leiger ut  "Gamleskulen" på Norheim 

og låner ut lokale i Grannehjelpa i Sandvenvegen 1B (ved sida av MoSport AS)

NB!Det er kjøkken på begge stader.


2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam