Høyrselhjelpa

Likepersonar frå Kvam Høyrsellag tilbyd hjelp til enkelt vedlikehald av høyreapparat, sal av batteri og anna utstyr, samt utlån av samtaleforsterkarar.

Kontortid kl. 10-12 hos Grannehjelpa fyrste og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje tinga time, berre møt opp. Batteri m.m. kan du elles få kjøpt tysdag til torsdag i Grannehjelpa si opningstid.

Desember 20237. og 21. desember
Januar18. januar
Februar 1. og 15. februar
Mars7. og 21. mars
April4. og 18. april
Mai2. og 16. mai
Juni 6. og 20. juni

Neste Høyrselhjelpa

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 15.08 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 05.09 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 19.09 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 03.10 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 17.10 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam