Høyrselhjelpa

Likepersonar frå Kvam Høyrsellag tilbyd hjelp til enkelt vedlikehald av høyreapparat, sal av batteri og anna utstyr, samt utlån av samtaleforsterkarar.

Kontortid kl 10-12 hos Grannehjelpa første og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje bestille time, berre møt opp. Batteri m.m. kan du få kjøpt kvar dag i Grannehjelpa si opningstid.

Mars5.03. og 19.03.Stengt pga Korona
April02.04 og 16.03.Stengt pga Korona
Mai07.05. og 21.05.Stengt pga Korona
Juni04.06. og 18.06.


Neste Høyrselhjelpa

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 20.04 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 04.05 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 01.06 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 15.06 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam