Høyrselhjelpa

Likepersonar frå Kvam Høyrsellag tilbyd hjelp til enkelt vedlikehald av høyreapparat, sal av batteri og anna utstyr, samt utlån av samtaleforsterkarar.

Kontortid kl 10-12 hos Grannehjelpa første og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje bestille time, berre møt opp. Batteri m.m. kan du få kjøpt kvar dag i Grannehjelpa si opningstid.

Mars5.03. og 19.03.Stengt pga Korona
April02.04 og 16.03.Stengt pga Korona
Mai07.05. og 21.05.Stengt pga Korona
Juni04.06. og 18.06.


Neste Høyrselhjelpa

Dato Kl. Tittel Sted
Tor 04.11 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 18.11 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 02.12 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa
Tor 16.12 10:00 Høyrselhjelpa Grannehjelpa

Kontakt

Sandvenvegen 1B
5600 Norheimsund

Organisasjonsnummer
977084199

Sosiale media

2021 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam