Natteravn Kvam

Natteravnordninga blåses igang våren 2022, etter samarbeidsmøter mellom utekontakt i Kvam herad, politiet, Grannehjelpa og FAU Kvam ungdomsskule. Me er alle bekymra for ungdom på utearenaen i Kvam. Noreg har vært stengt ned i nesten 2 år, og mange ungdommar opplev å ha gått glipp av mye. Mange feirar friheita dei har fått tilbake, noko me har stor forståing for. Me ønskjer å ha trygge vaksne tilstades på utearenaen gjennom vår, sommar og høstmånadene, for å gjere utearenaen tryggare for alle.

Aldersgruppe: Fra 18 år

Natteravn er eit verktøy som  brukas over heile landet for å vere tilstades på ungommane si arena. I Kvam startar me opp ordninga etter at den har ligget død i fleire år. Derfor treng me vaksne som kan vere ute i bygdebildet kveldar i helgar og helligdagar. Det vil alltid vere 4 vaksne som går saman, og man tilkallar hjelp gjennom utekontakt hvis man er usikker i møte med ungdom, og politi hvis ein opplev utrygge situasjonar. Me står saman for å gjere dei åpne møteplassane tryggare for ungdom.

Etiske retningslinjer for Natteravnene pr. 2019 oppdatert gyldig 2020

2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam