Torsdag 29 Oktober
kl. 18:00 - 19:00 Tematreff: Kvam Turlag https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell
Tematreff i Torefjell er eit tilbod sosiale og interaktive aktivitetar som tek stad på den digitale møteplattformen Whereby. Tematreffa kan omfatta kulturarrangement, føredrag og kurs, eller matlaging, trening og sosialt samkome. Aktivitet og tema varierer frå gong til gong, så her skal det vera noko for ein kvar smak!

Torsdag 29. oktober: Kvam Turlag
Kvam Turlag syner bilete og fortel om turar i Kvammafjellet.

Klikk deg inn på denne lenkja for å vera med: https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell

Kontakt

Sandvenvegen 1B
5600 Norheimsund

Organisasjonsnummer
977084199

Sosiale media

2020 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam