Torsdag 25 November
Kl. 18:00 - 19:00, https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell Tematreff: Grannehjelpa om frivilligheitas år 2022
Tematreff i Torefjell er eit tilbod sosiale og interaktive aktivitetar som tek stad på den digitale møteplattformen Whereby. Tematreffa kan omfatta kulturarrangement, føredrag og kurs, eller matlaging, trening og sosialt samkome. Aktivitet og tema varierer frå gong til gong, så her skal det vera noko for ein kvar smak!

Torsdag 25. november: Grannehjelpa om frivilligheitas år 2022
Stortinget har bestemt at 2022 skal vera frivilligheita sitt år. Men kva er eigentleg det? Og kva tyder det for oss i Kvam? Bli med på tematreff og finn ut! Me i Grannehjelpa vil informera om kva 2022 vil bringa av aktivitet, tilbod og frivillig innsats. Kanskje har du nokre tankar og idéar også? Lat oss starta samtalen no, og gå saman inn i det nye året!

Klikk på denne lenkja for å vera med: https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell

Kontakt

Sandvenvegen 1B
5600 Norheimsund

Organisasjonsnummer
977084199

Sosiale media

2021 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam