Torsdag 29 Februar
Kl. 18:00 - 19:00, https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell
Tematreff: "Frå Dalen til Storting og regjering"
Tematreff i Torefjell er eit tilbod sosiale og interaktive aktivitetar som tek stad på den digitale møteplattformen Whereby. Tematreffa kan omfatta kulturarrangement, føredrag og kurs, eller matlaging, trening og sosialt samkome. Aktivitet og tema varierer frå gong til gong, så her skal det vera noko for ein kvar smak!

Torsdag 29. februar: Frå Dalen til Storting og regjering med Norvald Mo, leia av Mibeth Skutlaberg


---

Klikk på denne lenkja for å vera med: https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell 

2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam