Torsdag 14 September
Kl. 20:00 - 21:00, https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell
Tematreff: Dialektfestivalen
Tematreff i Torefjell er eit tilbod sosiale og interaktive aktivitetar som tek stad på den digitale møteplattformen Whereby. Tematreffa kan omfatta kulturarrangement, føredrag og kurs, eller matlaging, trening og sosialt samkome. Aktivitet og tema varierer frå gong til gong, så her skal det vera noko for ein kvar smak!

Torsdag 14. september: Dialektfestivalen med Randi Jåstad og Brita Træbakken


---

Klikk på denne lenkja for å vera med: https://grannehjelpa.whereby.com/torefjell

2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam