Onsdag 16 Februar 2022
Kl. 11:00 - 12:30, Gamleskulen på Norheim
Snakkatrimmen
Snakkatrimmen er ein trimgruppe for deg som kjenne at nokre oppgåver i kvardagen vert tunge og har eit ynskje å vedlikehalda eigen funksjon.


Påmelding er stengt
2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam