Lørdag 23 April
Kl. 15:00 - 18:00, Norheimsund idrettshall Jubileumsfest: Grannehjelpa 25 år
Grannehjelpa fyller 25 år! Me vil feira dagen med alle dykk som som bidreg med frivillig arbeid i Kvam. Det vert underhalding, middag, kaffi og kaker. Finn fram finstasen og bli med og feira dykk sjølve og kvarandre! Påmeldingsfrist tysdag 19. april.


Påmelding er stengt
2022 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam