Torsdag 3 Februar
Kl. 10:00 - 12:00, Grannehjelpa Høyrselhjelpa
Likepersonar frå Kvam Høyrsellag tilbyd hjelp til enkelt vedlikehald av høyreapparat, sal av batteri og anna utstyr, samt utlån av samtaleforsterkarar.

Kontortid kl. 10-12 hos Grannehjelpa fyrste og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje tinga time, berre møta opp. Batteri m.m. kan du elles få kjøpt i Grannehjelpa si opningstid (tysdag, onsdag og torsdag kl. 10-15).

2022 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam