Torsdag 19 Desember
Kl. 10:00 - 12:00, Grannehjelpa
Høyrselhjelpa
Kontortid kl. 10-12 hos Grannehjelpa fyrste og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje tinga time, berre møta opp. Batteri m.m. kan du elles få kjøpt i Grannehjelpa si opningstid (tysdag, onsdag og torsdag kl. 10-15).

Kontortid kl. 10-12 hos Grannehjelpa fyrste og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje tinga time, berre møt opp. Batteri m.m. kan du elles få kjøpt tysdag til torsdag i Grannehjelpa si opningstid.

Desember 20237. og 21. desember
Januar18. januar
Februar 1. og 15. februar
Mars7. og 21. mars
April4. og 18. april
Mai2. og 16. mai
Juni 6. og 20. juni
2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam