Torsdag 21 Desember 2023
Kl. 10:00 - 12:00, Grannehjelpa
Høyrselhjelpa
Kontortid kl. 10-12 hos Grannehjelpa fyrste og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje tinga time, berre møta opp. Batteri m.m. kan du elles få kjøpt i Grannehjelpa si opningstid (tysdag, onsdag og torsdag kl. 10-15).


2024 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam