Torsdag 6 Oktober 2022
Kl. 10:00 - 12:00, Grannehjelpa
Høyrselhjelpa
Kontortid kl. 10-12 hos Grannehjelpa fyrste og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje tinga time, berre møta opp. Batteri m.m. kan du elles få kjøpt i Grannehjelpa si opningstid (tysdag, onsdag og torsdag kl. 10-15).

Kontortid kl 10-12 hos Grannehjelpa første og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje bestille time, berre møt opp. Batteri m.m. kan du få kjøpt kvar dag i Grannehjelpa si opningstid.

Mars5.03. og 19.03.Stengt pga Korona
April02.04 og 16.03.Stengt pga Korona
Mai07.05. og 21.05.Stengt pga Korona
Juni04.06. og 18.06.


2023 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam