Torsdag 2 Desember
Kl. 10:00 - 12:00, Grannehjelpa Høyrselhjelpa
Likepersonar frå Kvam Høyrsellag tilbyd hjelp til enkelt vedlikehald av høyreapparat, sal av batteri og anna utstyr, samt utlån av samtaleforsterkarar.

Kontortid kl. 10-12 hos Grannehjelpa fyrste og tredje torsdag kvar månad. Du treng ikkje tinga time, berre møt opp. Batteri m.m. kan du få kjøpt kvar dag i Grannehjelpa si opningstid.

Kontakt

Sandvenvegen 1B
5600 Norheimsund

Organisasjonsnummer
977084199

Sosiale media

2021 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam