Årsmelding 2021

Her finn du ein beskriving av aktiviteten som vart gjennomført i 2021. Tusen takk for innsatsen til alle frivillige i Kvam.
2022 © Grannehjelpa, Frivilligsentralen i Kvam